Programiranje, NOVO na inštrukcijah, Naravoslovne inštrukcije

Posted by Instrukcije Naravoslovja on Sunday, October 21, 2012 Under: inštrukcije
1. PROGRAMIRANJE

Učim programiranje za srednje šole ter za vse dodiplomske študije na vseh fakultetah v Sloveniji.

Sklopi pa so nekako takšni:

- kaj je programiranje: učencu podam razlago o osnovnem namenu programiranja s konkretnimi primeri iz prakse (čemu služi programiranje, kakšne vrste težav rešujemo s programiranjem...); takšno razumevanje pogosto reši marsikatero težavo že na samem začetku oz. bolje rečeno, razširi spekter razmišljanja za naprej,
- vrste programskih jezikov: strojni, objektni, deklarativni...
- definicija pojmov: program, aplikacija, razred, spremenljivka, konstanta, struktura/tip, enumerator, procedura, funkcija, metoda, iteracija, rekurzija, vhodno-izhodni sistemi (I/O), dedovanje, enkapsulacija, polimorfizem, nadobremenitev operatorja, programski vmesnik (API), grafični vmesnik...
- objektni programski jeziki: kaj je objektno usmerjeno programiranje, prednosti, slabosti...,
- reševanje konkretnih težav v konkretnih programskih jezikih: .NET (Visual Basic, C#), JavaScript, Java, C...
- specifični pristopi .NET: LINQ, EntityFramework
- spletno programiranje: kaj je server in kaj client, komunikacija med obema...
- spletno programiranje - konkretne tehnologije: ASP, HTML 5, CSS 3, JavaScript (native, jQuery, Dojo, AMD...),
- osnove podatkovnih baz: kaj so podatkovne baze, relacijske podatkovne baze (SQL), dokumentne podatkovne baze (NoSQL), tabele, kolone, relacije, poizvedbe (select, insert, update in delete), kompleksne poizvedbe...

Pomembno: ne učim višjih principov programiranja (npr. umetna inteligenca, teoretični pristopi k programiranju...).

In : inštrukcije 


Tags: naravoslovne inštrukcije  programiranje  net  html  asp css  linq  api  sql 

Programiranje, NOVO na inštrukcijah, Naravoslovne inštrukcije

Posted by Instrukcije Naravoslovja on Sunday, October 21, 2012 Under: inštrukcije
1. PROGRAMIRANJE

Učim programiranje za srednje šole ter za vse dodiplomske študije na vseh fakultetah v Sloveniji.

Sklopi pa so nekako takšni:

- kaj je programiranje: učencu podam razlago o osnovnem namenu programiranja s konkretnimi primeri iz prakse (čemu služi programiranje, kakšne vrste težav rešujemo s programiranjem...); takšno razumevanje pogosto reši marsikatero težavo že na samem začetku oz. bolje rečeno, razširi spekter razmišljanja za naprej,
- vrste programskih jezikov: strojni, objektni, deklarativni...
- definicija pojmov: program, aplikacija, razred, spremenljivka, konstanta, struktura/tip, enumerator, procedura, funkcija, metoda, iteracija, rekurzija, vhodno-izhodni sistemi (I/O), dedovanje, enkapsulacija, polimorfizem, nadobremenitev operatorja, programski vmesnik (API), grafični vmesnik...
- objektni programski jeziki: kaj je objektno usmerjeno programiranje, prednosti, slabosti...,
- reševanje konkretnih težav v konkretnih programskih jezikih: .NET (Visual Basic, C#), JavaScript, Java, C...
- specifični pristopi .NET: LINQ, EntityFramework
- spletno programiranje: kaj je server in kaj client, komunikacija med obema...
- spletno programiranje - konkretne tehnologije: ASP, HTML 5, CSS 3, JavaScript (native, jQuery, Dojo, AMD...),
- osnove podatkovnih baz: kaj so podatkovne baze, relacijske podatkovne baze (SQL), dokumentne podatkovne baze (NoSQL), tabele, kolone, relacije, poizvedbe (select, insert, update in delete), kompleksne poizvedbe...

Pomembno: ne učim višjih principov programiranja (npr. umetna inteligenca, teoretični pristopi k programiranju...).

In : inštrukcije 


Tags: naravoslovne inštrukcije  programiranje  net  html  asp css  linq  api  sql 

About Me


blog comments powered by Disqus

Make a free website with Yola