inštrukcije inštrukcije inštrukcije inštrukcije inštrukcije inštrukcije inštrukcije inštrukcije inštrukcije

Ko najdete Vam ustrezajoč termin, mi sporočite preko aplikacije ob koledarju in Vas vpišem za dogovorjeno uro.

OPOMBA: Rezervacija termina ni mogoča za tekoči dan, le za dni v naprej. 


Izpolni naročilnico in pošlji

Delovni čas: 10h - 18h


OPOMBA: Termin ni veljaven in dogovorjen, dokler nisi vpisan/a v koledar.

V koledarju se najdeš kot prve 3 črke priimka in prve 3 črke imena.

Primer: Novak Janez -> NOVJan

 

j